Od radosnica, slikovnica, bojanki, slovarica, brojanica, slagalica pa do ozbiljnijih edukativnih knjiga i knjiga za obrazovanje koje uz zabavu služe i za pripremu za polazak u školu.